PRAKSIS ACCESS | Μοιράσου το μήνυμα: Πρόσβαση σε προσιτά φάρμακα

 

Τα συστήματα υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκονται σε τροχιά αναδιοργάνωσης, συχνά αντικατοπτρίζοντας αλλαγές στα οικονομικά συστήματα. Οι επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης είναι ένα φαινόμενο που διαπερνά πλέον οριζόντια τόσο τον αναπτυγμένο όσο και τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Οι νέες οικονομίες κλίμακας και κερδοφορίας θέτουν εμπόδια στην πρόσβαση σε βασικά αγαθά και ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το νερό η τροφή και οι παροχές υγείας. Η πρόσβαση σε βασικά φάρμακα αλλά και νέες θεραπείες γίνεται όλο και πιο δύσκολη μιας και καθορίζεται περισσότερο από τους κανόνες της αγοράς παρά από τις ανάγκες των ανθρώπων.

Η PRAKSIS είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για Υπεύθυνη Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α) και Προσιτά Φάρμακα και έχει συνυπογράψει την Κοινή Διακήρυξή της. Πρόκειται για μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που αποτελείται από οργανώσεις και συλλογικότητες οι οποίες επισημαίνουν γιατί το τρέχον μοντέλο έρευνας, παραγωγής και εμπορίας φαρμάκων δεν καταφέρνει να παρέχει πρόσβαση στα φάρμακα σε όσους τα χρειάζονται και που προτείνει εναλλακτικά μοντέλα για φάρμακα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές θεραπευτικές ανάγκες όλων των ανθρώπων με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια.

Σαν αποτέλεσμα της συνεργασίας μας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε απόκριση των αναγκών που καταγράφουμε καθημερινά στις λειτουργίες παροχής ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών της PRAKSIS σχεδιάσαμε το PRAKSIS ACCESS. Το πρόγραμμα μέσα από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναζητά να πληροφορήσει, να ευαισθητοποιήσει και να ανοίξει το διάλογο σχετικά με τα προβλήματα πρόσβασης στα φάρμακα στην Ελλάδα, τα οποία επηρεάζουν ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες αλλά πλέον και τον ευρύ πληθυσμό.

Πιο συγκεκριμένα ζητάμε:

1) Δημιουργία μιας εθνικής στρατηγικής για το φάρμακο που θα διασφαλίζει:

 • προσιτά φάρμακα
 • την πρόσβαση σε όλες τις κατηγορίες φαρμάκων για όλους τους ανθρώπους που τα χρειάζονται
 • τη βιωσιμότητα του δημόσιου συστήματος υγείας
 • το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον του κάθε ασθενή να τίθενται πάνω από μονοπώλια και πατέντες που τυχόν εμποδίζουν την πρόσβαση σε παλιά και νέα φάρμακα
 • τη διερεύνηση εναλλακτικών πολιτικών πρόσβασης όπως η από κοινού προμήθεια, η ευρύτερη χρήση γενοσήμων και εκτός πατέντας φαρμάκων και η υποχρεωτική αδειοδότηση κατά περίπτωση
 • την πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες σε προσιτές τιμές που δεν θα υπονομεύουν τη συνολική στρατηγική πρόσβασης

2) Διαφάνεια σε όλο το σύστημα έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής και προμήθειας φαρμάκων:

 • Διαφάνεια στη διαπραγμάτευση και δημοσιοποίηση των τιμών των φαρμάκων υψηλού κόστους
 • Δημόσια διάθεση του συνόλου των κλινικών δεδομένων που προκύπτουν από την έρευνα και ανάπτυξη των φαρμάκων
 • Διαφάνεια και λεπτομερής πληροφόρηση σχετικά με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία που διέπουν τον τομέα του φαρμάκου
 • Αξιολόγηση των νέων φαρμάκων και τεχνολογιών υγείας ώστε να ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων και να παρέχουν προστιθέμενη θεραπευτική αξία

Στόχοι του προγράμματος:

 • Να ενημερώσει διάφορες κατηγορίες κοινού σχετικά με την πρόσβαση στα φάρμακα
 • Να αναζητήσει υποστηρικτές της καμπάνιας για την πρόσβαση
 • Να αποτελέσει πλατφόρμα αναφοράς και διαδραστικής παρουσίασης θεμάτων που σχετίζονται με την πρόσβαση στα φάρμακα
 • Να συμβάλει σε έναν ενημερωμένο δημόσιο διάλογο για την πρόσβαση στα φάρμακα

 

Συνδιαμορφωτές και πρώτοι σύμμαχοι του PRAKSIS ACCESS στην Ελλάδα είναι

οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, που από το 1999 μέσω της διεθνούς εκστρατείας τους MSF ACCESS CAMPAIGN στηρίζουν κάθε προσπάθεια για να σταματήσει το φάρμακο να είναι πολυτέλεια,

οι Γιατροί του Κόσμου

η ΕΚΠΟΙΖΩ

η HelMSIC

το GIVMED

Η κοινή διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την Υπεύθυνη Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) και για τα προσιτά φάρμακα είναι ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα για συνυπογραφή και υποστήριξη.

 


 

2 χρόνια μετά…

 

Η εκστρατεία PRAKSIS ACCESS ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2016.

Για πολλά χρόνια σε Ευρώπη και Ελλάδα δεν γινόταν καμία συζήτηση για τις υψηλές τιμές των φαρμάκων (πρωτότυπων και γενόσημων). Η είσοδος των φαρμάκων ίασης για την ηπατίτιδα C σε αβάσταχτες τιμές για τους κρατικούς προϋπολογισμούς των χωρών της ΕΕ, στάθηκε αφορμή για να ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Υπεύθυνη Έρευνα και Ανάπτυξη και τα Προσιτά Φάρμακα. Η PRAKSIS είναι ιδρυτικό της μέλος και έχει συμβάλλει στη συγγραφή της κοινής διακήρυξης. Παράλληλα, ξεκινώντας την εκστρατεία ενημέρωσης PRAKSIS ACCESS, πρωτοστάτησε στο να αρχίσει για πρώτη φορά ανοιχτός διάλογος για τις τιμές των φαρμάκων στην Ελλάδα. Η διοχέτευση πληροφορίας για ζητήματα όπως η έλλειψη διαφάνειας στις διαπραγματεύσεις, το ποσοστό κρατικών χρημάτων που καλύπτουν μέχρι και σε 80% την έρευνα και την ανάπτυξη, οι σκόπιμες ελλείψεις σκευασμάτων στην αγορά, η απελευθέρωση πώλησης των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων στα super market αλλά και οι θετικές διακρατικές πρωτοβουλίες όπως η BENELUXAI και η Βαλέττα, άλλαξαν το ελληνικό τοπίο ενημέρωσης σε ενώσεις ασθενών, κοινωνία των πολιτών και ευρύ κοινό και επηρέασαν θετικά την ατζέντα δημοσιογράφων ιατρικού και κοινωνικού ρεπορτάζ. Η εκστρατεία ενημέρωσης PRAKSIS ACCESS περιλαμβάνει εργαλεία επικοινωνίας (website, social media, παραγωγές οπτικοακουστικού υλικού), συμμετοχές σε ημερίδες και συνέδρια, ενημέρωση δημοσιογράφων αλλά και άμεσες συνομιλίες με stakeholders που διαμορφώνουν την πολιτική του φαρμάκου στη χώρα.

#praksisaccess