Στο πλαίσιο της εκστρατείας για την πρόσβαση σε προσιτά φάρμακα PRAKSIS ACCESS, η PRAKSIS και η ΕΕΛ/ΛΑΚ απευθύνουν πρόσκληση σε συζήτηση για την ανοιχτή έρευνα και ανάπτυξη και πως μπορεί να συνεισφέρει στην βιώσιμη ανάπτυξη φαρμάκων.

Το σημερινό επιχειρηματικό μοντέλο παρουσιάζει πολλά κενά σε όλα τα στάδια της αλυσίδας, από την έρευνα μέχρι την παραγωγή και την διάθεση των φαρμάκων. Συχνά γίνεται κατάχρηση του συστήματος πατεντών από τη φαρμακοβιομηχανία κάτι που έχει ως συνέπεια υπερβολικές τιμές και προβληματική πρόσβαση στα φάρμακα. Υπάρχουν εναλλακτικά μοντέλα που προσφέρουν λύσεις για αυτά τα κενά, και κάποιες πρωτοβουλίες γύρω από την έρευνα ανοιχτού κώδικα ήδη τρέχουν.

Απευθυνόμαστε σε ερευνητές από τον χώρο των νέων τεχνολογιών, της βιολογίας, της χημείας, της φαρμακευτικής, των ιατρικών και παραϊατρικών επιστημών αλλά και ανθρώπους που έχουν το ενδιαφέρον, την εμπειρία και τις γνώσεις να συζητήσουν και να συνεργαστούν σε μια προοπτική για μια εναλλακτική οδό παραγωγής ενός ή περισσότερων φαρμάκων.

Αν αυτή η ιδέα διαμόρφωσης μιας τέτοιας ομάδας σου φαίνεται ενδιαφέρουσα μπορείς να έρθεις σε επαφή μαζί συμπληρώνοντας την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στη συνέχεια μπορείς να συμπληρώσεις τη φόρμα για τα πεδία ενδιαφέροντός σου.