9 Ιουνίου 2016

Με επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, κ. Μπασκόζο, η PRAKSIS παρουσίασε προτάσεις  για την εξομάλυνση προβλημάτων πρόσβασης στα αντιρετροϊκά φάρμακα. Οι προτάσεις αυτές έρχονται να υποστηρίξουν το αίτημα της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (ΕΕΜΑΑ) για την έγκαιρη χορήγηση αντιρετροϊκής θεραπείας που εκφράστηκε λίγες μέρες νωρίτερα προς το υπουργείο με σχετική επιστολή. Εξάλλου, η ανησυχία για την ροή των αντιρετροϊκών δεν απορρέει μόνο από τη διαπίστωση ότι ήδη στο πρώτο τρίμηνο του 2016 έχει αυξηθεί το κόστος αγοράς φαρμάκων σε όλες τις Μονάδες Λοιμώξεων, όπως επισημαίνει η ΕΕΜΑΑ, αλλά κι ότι τα δομικά χαρακτηρηστικά των ελλείψεων και των stock-outs φαρμάκων δεν έχουν καθόλου βελτιωθεί, αντίθετα έχουν επιδεινωθεί (π.χ. υψηλότερο μέσο κόστος θεραπείας ανα ασθενή).

Πιο συγκεκριμένα, οι προτάσεις της PRAKSIS συνοψίζονται στα εξής:

  1. Καθώς η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών του ΕΟΠΠΥ έχει ήδη ξεκινήσει να εξετάζει την πρώτη κατηγορία φαρμάκων -νέα αντιικά άμεσης δράσης για την ηπατίτιδα C- είναι ευκαιρία να τεθούν σε διαπραγμάτευση, τόσο παλιά αντιρετροϊκά που παραμένουν πολύ ακριβά δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν μια χρόνια και όχι καταληκτική πλέον κατάσταση υγείας, όσο και τα νέα ακριβότερα αντιρετροϊκά.
  2. Επιπλέον, διαμορφώνεται ένα νέο περιβάλλον με την είσοδο γενοσήμων και αντιρετροϊκών που βγαίνουν εκτός πατέντας, κάτι που το υπουργείο οφείλει να χρησιμοποιήσει μέσω διαγωνισμών με προσφορές για την ίδια δραστική ουσία. Η ορθολογικότερη κλινική αξιολόγηση και χρήση των νέων αντιρετροϊκών σε συνδυασμό με όλες τις επιλογές θεραπειών -πρωτότυπων και γενόσημων- μπορεί να καλύψει ποιοτικά και ποσοτικά τις θεραπευτικές ανάγκες όλων των ασθενών με τον πιο πρόσφορο οικονομικά τρόπο.