22 Ιουνίου 2016

Την περασμένη Παρασκευή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε τα συμπεράσματα για την ενίσχυση της ισορροπίας των φαρμακευτικών συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της. Πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο εισηγήθηκε η ολλανδική προεδρία με αναφορά στην τιμολόγηση των φαρμάκων, στα γενόσημα, στα βιοομοειδή και στα ζητήματα πνευματικής ιδιοτησίας και πατεντών. Όπως επισημαίνει και το IP Watch, που διέρευσε το αρχικό σχέδιο των συμπερασμάτων, το τελικό κείμενο είναι αρκετά νερωμένο ύστερα από το έντονο λόμπινγκ της φαρμακοβιομηχανίας -λ.χ. τα ορφανά φάρμακα σβήστηκαν-, ωστόσο κατάφερε να διατηρήσει κάποιο δυνατά σημεία σχετικά με την τιμολόγηση και τον ανταγωνισμό. Τα συμπεράσματα καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχεδιάσει μέχρι το τέλος του έτους και στη συνέχεια να διενεργήσει μια ‘επισκόπηση’ μια ‘τεκμηριωμένη ανάλυση’ και να παραδώσει μια ‘αναφορά σχετικά με πρόσφατες περιπτώσεις ανταγωνισμού’.

Στο πλαίσιο της συνόδου ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός δήλωσε:

Συντασσόμαστε πλήρως με την προσέγγιση του φαρμάκου ως μείζονος σημασίας κοινωνικού αγαθού και όχι ως απλού καταναλωτικού προϊόντος και συμφωνούμε απόλυτα με την επισήμανση για την αποτυχία της αγοράς να λειτουργήσει με όρους κοινωνικού συμφέροντος και Δημόσιας Υγείας.

Πρέπει να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα όλων να εξασφαλίσουμε καθολική πρόσβαση των πολιτών μας σε φάρμακα που θεραπεύουν, ανακουφίζουν και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Είναι πλέον κοινός τόπος πως οφείλουμε να οργανώσουμε ένα συστηματικό διάλογο μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ για τον επαναπροσδιορισμό πολιτικών που οδηγούν σε στρεβλώσεις, αποκλεισμούς και ανισότητες στο πεδίο της διαθεσιμότητας, τιμολόγησης, αποζημίωσης και προμήθειας των αναγκαίων φαρμάκων.

Σε αυτή την κατεύθυνση αναζητούμε διακρατικές συνέργειες προκειμένου να διασφαλίσουμε, μέσα από μηχανισμούς κοινής διαπραγμάτευσης, την ευχερή πρόσβαση των ασθενών μας σε φάρμακα με τεκμηριωμένο κλινικό όφελος και κοινωνικά αποδεκτές τιμές αποζημίωσης. Μόνο μέσα από την διαφανή και ισότιμη συνεργασία μας μπορούμε να ανταλλάξουμε γνώση και πληροφορίες, να προωθήσουμε την έρευνα και τις επενδύσεις, να αξιολογήσουμε τη φαρμακευτική καινοτομία και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, αλλά και να διασφαλίσουμε την οικονομική βιωσιμότητα των Δημόσιων Συστημάτων Υγείας και του Κοινωνικού Κράτους.

Μετά το πέρας της συνόδου στο Λουξεμβούργο, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με ομολόγους του υπουργού από χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Μάλτα, Ελλάδα) όπου συζητήθηκε το θέμα της διακρατικής συνεργασίας με στόχο την αναζήτηση κοινών προσεγγίσεων στην πολιτική του φαρμάκου. Ο κ. Ξανθός επεσήμανε πως «χρειάζεται ανοιχτή και ισότιμη συνεργασία των χωρών, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας». Επίσης τόνισε πως «απέναντι στην ισχυρή επιρροή της φαρμακοβιομηχανίας που θέτει σε ανισότιμη θέση μεμονωμένα κράτη-μέλη και κυρίως τους ασθενείς, χρειάζεται συνένωση δυνάμεων για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τα δημόσια συστήματα υγείας και το κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη». Τέλος, κάλεσε τους ομολόγους του σε μία συνάντηση σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο στην Αθήνα.

Η εκστρατεία PRAKSIS ACCESS σε συνεργασία με οργανώσεις της ευρωπαϊκής Κοινωνίας Πολιτών παρακολούθησε, έκανε παρεμβάσεις και συνυπέγραψε προτάσεις που υποστήριξαν τις πρωτοβουλίες της ολλανδικής προεδρίας που λήγει σε λίγες μέρες. Αυτές οι πρωτοβουλίες σε κάποιο βαθμό αποτυπώθηκαν στις τελικές προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε κάθε περίπτωση αποτελούν μια παρακαταθήκη για τις απαραίτητες αλλαγές που χρειάζονται να γίνουν στις πολιτικές για το φάρμακο σε όλη την Ευρώπη.

[Στη φωτογραφία η Υπουργός Υγείας της Ολλανδίας E.Schippers κατά τη συνέντευξη τύπου μετά τη σύνοδο του Συμβουλίου]