22 Δεκεμβρίου 2016

Πέντε (5) προβληματικά σημεία ανέδειξε εκ νέου η PRAKSIS με αφορμή την παρουσία της στην Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, που συνεδρίασε στις 20 Δεκεμβρίου υπό την Προεδρία του βουλευτή κ. Μανιού και παρουσία πολλών βουλευτών, με θέμα HIV, HCV, και χρήση ουσιών. Κάνοντας σαφή διαχωρισμό μεταξύ κόστους και τιμής, η οργάνωση τόνισε την ανάγκη να δουλέψει απρόσκοπτα η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και να διαπραγματευτεί ανοιχτά τις τιμές για αρχή των νέων καινοτόμων φαρμάκων για την ηπατίτιδα C. Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθεί κάθε είδους εκβιασμός και επομένως θα μπορεί να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον. Με αυτές τις προϋποθέσεις η PRAKSIS επιθυμεί να συνεισφέρει, αν και εφόσον φυσικά κληθεί ως κοινωνία των πολιτών, στις συνεδριάσεις.

Επίσης προτείνει:
να τεθούν σαφή κριτήρια διαπραγμάτευσης,
να υποστηριχθούν τα μέλη της Επιτροπής ώστε η εργασία τους να παραμείνει ανεξάρτητη,
να συγκεκριμενοποιηθεί ο κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής
και να είναι σαφής και γραπτή η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων των μελών της.

Στη συνέχεια και στο χρόνο που είχε να τοποθετηθεί η Οργάνωση, έδωσε το βήμα σε μέλη του Δικτύου Ομοτίμων Χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών, οι οποίοι έθεσαν:
α) το ζήτημα της εκπροσώπησης χρηστών ουσιών σε υποκατάσταση στο ΔΣ του ΟΚΑΝΑ ώστε τα προγράμματα που εφαρμόζονται να εξυπηρετούν τις ανάγκες των χρηστών ουσιών,
β) τη νομική κατοχύρωση όλων των παρεμβάσεων μείωσης βλάβης, και
γ) την ανάγκη να γίνει ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων μόνο για ζητήματα χρήσης.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων της PRAKSIS και του Δικτύου Ομοτίμων, καθώς και την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, κ. Μπασκόζου, εδώ (1ω17λ και 1ω31λ). Επίσης η PRAKSIS σε συνεργασία με το Δίκτυο Ομοτίμων κατέθεσε υπόμνημα με κοινές θέσεις.

[αρχική δημοσίευση: PRAKSIS]