4 Μαρτίου 2017

Με ψήφους 568 υπέρ, 30 κατά και 52 αποχές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε την περασμένη Πέμπτη 2 Μαρτίου με ψήφισμα, αναφορά της επιτροπής για το Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων (ENVI) σχετικά με τις επιλογές της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα.

Πρόκειται για ένα προοδευτικό κείμενο που εστιάζει στις στρεβλώσεις της φαρμακευτικής αγοράς, στην ανάγκη για ορθό καθορισμό της καινοτομίας, στη διαφάνεια σχετικά με τον καθορισμό των τιμών και το πραγματικό κόστος της Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α), καθώς και στον ρόλο των γενοσήμων, των πατεντών και της πνευματικής ιδιοκτησίας. Αποτελεί μια πρωτοβουλία που έρχεται σε συνέχεια των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά και της επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την πρόσβαση στα φάρμακα η οποία διαμορφώνει καθοριστικά την ατζέντα της συζήτησης για την πρόσβαση από την σκοπιά του δημοσίου συμφέροντος.

Πιο συγκεκριμένα, όπως σχολιάζει και η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Δημόσια Υγεία, μετά το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε:

  1. Να εξετάσει κριτικά την κατάχρηση των κινήτρων που βασίζονται στην πνευματική ιδιοτησία τα οποία ενυπάρχουν στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα ορφανά φάρμακα
  2. Να διασφαλίσει ότι σχήματα για την πρώιμη πρόσβαση, όπως το αμφιλεγόμενο project του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκου (EMA) ‘προσαρμόσιμοι δρόμοι’, παραμένουν η εξαίρεση και
  3. Να χτίσει σταδιακά ένα εύρωστο σύστημα Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας το οποίο θα δίνει προτεραιότητα στην πραγματική θεραπευτική πρόοδο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο της δημόσιας χρηματοδότησης στην ιατροφαρμακευτική Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α) και καλέι τις εθνικές κυβερνήσεις και την Κομισιόν να διασφαλίσουν ότι οι Ευρωπαίοι δεν θα πληρώνουν δύο φορές για τα φάρμακά τους. Το Κοινοβούλιο ζητά μια ολική και χωρίς προϋποθέσεις διαφάνεια στο χώρο της Ε&Α του κόστους των φαρμάκων.

Η PRAKSIS ACCESS χαιρετίζει αυτή την σημαντική πολιτική απόφαση που απηχεί σε μεγάλο βαθμό τα αιτήματα της Κοινής Διακήρυξης της Συμμαχίας για την Υπέυθυνη Ε&Α και τα Προσιτά Φάρμακα.

ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ  ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ