27 Οκτώβρίου 2016
Η Health Action International (HAI) δημοσίευσε εκπαιδευτικό οδηγό για επαγγελματίες υγείας και σπουδαστές με σκοπό την ενδυνάμωση και ενημέρωσή τους σχετικά με τις κακές πρακτικές του φαρμακευτικού marketing που ενδέχεται να επηρεάσουν τις καθημερινές ιατρικοφαρμακευτικές πρακτικές τους.
 
Ο οδηγός φέρνει στο φως μερικά ενδιαφέροντα στατιστικά:
 
· Έρευνα σε γάλλους φοιτητές ιατρικής βρήκε πως το 85.2% αισθάνεται ότι δεν έχει εκπαιδευτεί αρκετά σχετικά με θέματα σύγκρουσης συμφερόντων
 
· Αντίστοιχη έρευνα σε γερμανούς φοιτητές ιατρικής ανέδειξε πως το 45.1% πιστεύει πως η προσφορά δώρων θα επηρέαζε τις συνταγογραφικές συνήθειες των συναδέλφων τους ενώ το 24.1% πιστεύει ότι θα επηρέαζε και τις δικές του συνήθειες
 
· Οι φαρμακευτικές εταιρείες ξοδεύουν το 23% του τζίρου τους στο marketing -περισσότερα απ’ όσα ξοδεύουν στην έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμάκων
 
Η HAI προτρέπει ιατρικές, φαρμακευτικές και άλλες σχολές σε όλη την Ευρώπη να ενισχύσουν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα γύρω από το φαρμακευτικό marketing που στοχεύει σε επαγγελματίες υγείας και πως αυτοί μπορούν να αποκρίνονται σε αυτό.

ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ (στα αγγλικά)