21 Απριλίου 2016

Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις της ομάδας HepaCtion -πρωτοβουλίας για την ηπατίτιδα C- παρουσιάστηκαν χθες σε συνέντευξη τύπου και μπορείτε να τα διαβάσετε στο παρακάτω δελτίο τύπου. Η PRAKSIS συμμετείχε στις εργασίες της ομάδας και σχολίασε σχετικά με τις διαπραγματεύσεις τιμών:

Η σημερινή εμπορική πρακτική που καθορίζει τις τιμές των φαρμάκων στις χώρες της Ε.Ε. ωθεί χώρες με μεγάλες οικονομικές ανισότητες οι οποίες επηρεάζουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, σαν την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιταλία, τη Μάλτα και την Κύπρο, σε αδιαφανείς διαπραγματεύσεις για την εξασφάλιση καλύτερης τιμής. Έτσι μοντέλα μυστικής διαπραγμάτευσης, όπως της Πορτογαλίας, «νομιμοποιούνται» ακόμα και για την περίπτωση των κοινών διαπραγματεύσεων. Με αυτό τον τρόπο οι τιμές καταλόγου των εταιριών παραμένουν άθικτες.

ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ