29 Ιουνίου 2016

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση και η ερμηνευτική εγκύκλιος για το νέο καθεστώς πρόσβασης των ανασφάλιστων στο δημόσιο σύστημα υγείας προκάλεσαν αρκετές απορίες τόσο σε ασθενείς όσο και σε επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της υγείας. Μέσα από σελίδα στον ιστότοπο του Υπουργείο Υγείας μπορεί κανείς να βρει κάποιες βασικές απαντήσεις σχετικά με τις διαδικασίες και το ποιούς αφορά ο νέος χάρτης πρόσβασης.

Σε μια συγκυρία επανεκκίνησης της προσπάθειας αναμόρφωσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από το Υπουργείο, αποτελεί σημαντική προϋπόθεση ο καθορισμός τόσο του πληθυσμού όσο και των κριτηρίων με τα οποία θα γίνεται η πρόσβαση σε αυτή. Αυτός ο νέος χάρτης πρόσβασης παρέχει νέους πιο ανοιχτούς δρόμους, ωστόσο στρωμένους με αρκετές αβεβαιότητες. Αυτές είναι κάποιες εύλογες παρατηρήσεις:

Πριν οι επιλογές ήταν είτε ο ολικός αποκλεισμός -για ανασφάλιστους- είτε η δωρεάν αλλά και δύσκολη πρόσβαση μέσω της πρόνοιας -για άπορους ανασφάλιστους- μαζί με κάποιες επμέρους εξαιρέσεις για περιπτώσεις σοβαρών παθήσεων. Τώρα προκρίνεται η σολωμόντεια λύση της συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη για τη συντριπτική πλειοψηφία των ανασφάλιστων, σαν να ήταν ασφαλισμένοι. Με άλλα λόγια, καταργείται στην πράξη η σύνδεση της εργασιακής/συνταξιοδοτικής από την ασφαλιστική κατάσταση του ασθενή.

Οι πολίτες με ετήσιο εισόδημα κάτω των 6000 ευρώ με προνοιακά βιβλιάρια που τους εξασφάλιζαν δωρεάν φάρμακα από νοσοκομειακά φαρμακεία, τώρα περνούν μέσα από το σύστημα ΑΤΛΑΣ και το εισοδηματικό όριο πέφτει στα 2400 ευρώ. Πόσοι από αυτούς θα μπορέσουν να καλύψουν τη συμμετοχή που πλέον θα τους ζητηθεί;

Η ήδη διογκωμένη ιδιωτική δαπάνη με πληρωμή από την τσέπη για φάρμακα, προβλέπεται να διογκωθεί περαιτέρω. Και βέβαια, το υπόλοιπο της δαπάνης θα επιβαρύνει περαιτέρω τόσο τον ασφαλιστικό πληρωτή (ΕΟΠΥΥ) όσο και τα χρωστούμενα από τον πληρωτή προς τα φαρμακεία.

Καθώς οι πόροι τόσο για τη δημόσια όσο και για την ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη είναι πολύ περιορισμένοι, η συζήτηση για την πρόσβαση οφείλει να αφορά δομικές αλλαγές σε όλη την αλυσίδα του φαρμάκου, από την έρευνα και ανάπτυξη ως την τιμολόγηση και αποζημίωση.