18 Απριλίου 2016

Η Κοινωνία των Πολιτών προτρέπει τα Κράτη Μέλη να υποστηρίξουν το όραμα της Ολλανδικής Προεδρίας της ΕΕ σχετικά με την πρόσβαση σε προσιτά φάρμακα. Καλούμε σε υποστήριξη καθώς οι Υπουργοί Υγείας συναντώνται σήμερα στο Άμστερνταμ. H Praksis συνυπογράφει την Κοινή Δήλωση.


ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
18 Απριλίου 2016

Η Κοινωνία των Πολιτών προτρέπει τα Κράτη Μέλη να υποστηρίξουν το όραμα της Ολλανδικής Προεδρίας της ΕΕ σχετικά με την πρόσβαση σε προσιτά φάρμακα
Καλούμε σε υποστήριξη καθώς οι Υπουργοί Υγείας συναντώνται σήμερα στο Άμστερνταμ

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ—Υποστηρίζουμε σθεναρά την κριτική της Oλλανδικής Προεδρίας της ΕΕ για την τρέχουσα υπερπροστασία και κατάχρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά και άλλων σχετικών δικαιωμάτων για τα φάρμακα και την ανάγκη να ισορροπήσει καλύτερα η επιβράβευση της καινοτομίας με την εξασφάλιση της οικονομικής προσιτότητας των φαρμάκων.

Οι προεκτάσεις όσον αφορά την αποκλειστικότητα στην αγορά, την αποκλειστικότητα των δεδομένων και τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας (ΣΠΠ), οι οποίες προσθέτουν στα διεθνώς συμφωνηθέντα 20 χρόνια προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, καθυστερούν την μείωση των τιμών μέσω του ανταγωνισμού από τα γενόσημα. Ο ανταγωνισμός από τα γενόσημα έχει αποδειχθεί κεντρικής σημασίας για την μαζική υιοθέτηση θεραπειών και τη συγκράτηση του κόστους, ακόμα και στην Ευρώπη. Η ολλανδική Προεδρία αντιμετωπίζει σωστά αυτά τα ζητήματα και στηρίζουμε την πρόταση να αναλυθούν κριτικά οι επιπτώσεις και τα αποτελέσματα αυτών των προεκτάσεων στην προστασία.

Οποιαδήποτε γόνιμη συζήτηση σχετικά με δίκαιες τιμές παραμένει αδύνατη, ελλείψει διαφάνειας για το κόστος της Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε & Α) που πληρώνουν οι εταιρίες πρωτοτύπων φαρμάκων και πληροφοριών σχετικά με τις πραγματικές τιμές που πληρώνονται για τα φάρμακα σε διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ. Η Προεδρία ορθώς επισημαίνει την προβληματική ασυμμετρία πληροφόρησης και υποστηρίζουμε σθεναρά την έκκληση για καλύτερη χρήση της δύναμης που έχουν τα κράτη-μέλη όταν ενεργούν συλλογικά.

Υποστηρίζουμε επίσης την πρωτοβουλία της Ολλανδικής Προεδρίας να διερευνήσει άλλους μηχανισμούς παροχής κινήτρων για μια φαρμακευτική Ε & Α που θα καθοδηγείται από τις ανάγκες και θα δίνει πρόσβαση σε προσιτά φάρμακα. Τελικά, το σημερινό μοντέλο βιοϊατρικής καινοτομίας που βασίζεται σε μονοπώλια μετατοπίζει τις ερευνητικές προτεραιότητες από τις ευρύτερες ανάγκες υγείας προς τομείς με τις μεγαλύτερες πιθανότητες κερδοφορίας. Υπάρχει ένας πλούτος ιδεών και πρωτοβουλιών σχετικά με εναλλακτικά μοντέλα κίνητρων, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης της Ολλανδικής Κυβέρνησης. Ωστόσο, αυτό που λείπει είναι η πολιτική βούληση αυτός ο πλούτος να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλη κλίμακα.

Το 2016 θα μπορούσε να είναι το έτος κατά το οποίο η Ολλανδική Προεδρία θα παρακινήσει την ΕΕ να διερευνήσει σοβαρά και να πραγματευτεί τις αστοχίες του σημερινού μοντέλου Ε & Α φαρμάκων. Το σύστημα αυτό οδηγεί στην ανάπτυξη πανομοιότυπων φαρμάκων, σε αντι-ανταγωνιστικές συμπεριφορές και σε υψηλές τιμές των νέων θεραπειών που δεν έχουν σχέση με το κόστος ανάπτυξής τους.

Καλούμε όλα τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την Ολλανδική Προεδρία στις φιλόδοξες προτάσεις της.[1]

Commons Network
Collectif Hépatites Virales (CHV) (Γαλλία)
European Public Health Alliance (EPHA)
European AIDS Treatment Group
Global Health Advocates
Health Action International
Health Projects for Latvia
International Society of Drug Bulletins (ISDB)
Medecins Du Monde/Doctors of the World
Médecins Sans Frontières – Access Campaign
Medicines in Europe Forum (MiEF)
Mental Health Europe
No Gracias (Ισπανία)
Nordic Cochrane Centre
PRAKSIS (Ελλάδα)
Salud por Derecho (Ισπανία)
STOPAIDS (Ηνωμένο Βασίλειο)
Ukrainian Network of People Living with HIV/AIDS
Universities Allied for Essential Medicines – Europe


[1] Ταυτόχρονα, και σε σύνδεση με τις τρέχουσες συζητήσεις σχετικά με τα προσαρμοστικά μονοπάτια (adaptive pathways), θα θέλαμε να επιστίσουμε την προσοχή ενάντια στις προτάσεις που ζητούν να να επισπευσθεί περαιτέρω η άδεια κυκλοφορίας για τα φάρμακα κάτι που βασίζεται στο επιχείρημα ότι αυτό θα συμβάλει στην ιατρική καινοτομία. Στην πραγματικότητα, αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα ρυθμιστικό σύστημα που σηματοδοτεί τη σημασία της επίδειξης επιπρόσθετης θεραπευτικής αξίας. Αναγνωρίζουμε ότι η έγκαιρη πρόσβαση στα φάρμακα είναι σημαντική, ωστόσο αυτό δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος της ενδελεχούς αξιολόγησης πριν τη κυκλοφορία στην αγορά για την ασφάλεια των ασθενών.

Κατεβασε την Κοινη Δηλωση