3 Ιουνίου 2016

Σε συνέχεια υποστήριξης της πρωτοβουλίας της ολλανδικής προεδρίας για το φάρμακο, η Κοινωνία των Πολιτών καλεί τα κράτη μέλη να υπερασπιστούν την ανάγκη για μια κριτική εξέταση του συστήματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των κινήτρων για την ιατρική καινοτομία. H Praksis συνυπογράφει την Κοινή Δήλωση.


ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

2 Ιουνίου 2016

 

Η Κοινωνία των Πολιτών καλεί τα κράτη μέλη να υπερασπιστούν την ανάγκη για μια κριτική εξέταση του συστήματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των κινήτρων για την ιατρική καινοτομία

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – Οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που υπογράφουν καλούν τα κράτη μέλη να αντισταθούν στις πιέσεις από τη φαρμακευτική βιομηχανία να εξαλείψουν κρίσιμα στοιχεία του προτεινόμενου κειμένου συμπερασμάτων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ισορροπία ανάμεσα στην καινοτομία και την πρόσβαση των ασθενών σε προσιτά φάρμακα.

Η έγκριση από το Συμβούλιο αυτών των συμπερασμάτων έχει προγραμματιστεί για τις 17 Ιουνίου του 2016. Η ολλανδική προεδρία της ΕΕ πρότεινε μια αξιολόγηση των μηχανισμών της ΕΕ για την ενθάρρυνση της καινοτομίας για τα φάρμακα. Διαφαίνεται τώρα ότι συγκεκριμένες συστάσεις που εξετάζουν την καταλληλότητα και τις επιπτώσεις της υπερβολικής προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να αφαιρεθούν.

Μια συμμαχία οργανισμών δημόσιας υγείας, καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την τελευταία πρόταση της ολλανδικής προεδρίας, με ημερομηνία 24η Μαΐου και, ιδίως, τα άρθρα 38-41 ( «σχετικά με την αποκλειστικότητα στην αγορά και στα δεδομένα, την χρήση των συμπληρωματικών πιστοποιητικών προστασίας (ΣΠΠ), το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης από την πατέντα για ερευνητικούς σκοπούς τύπου ‘Bolar’ και άλλα συναφή εργαλεία για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως επίσης σχετικά με τη ρύθμιση των ορφανών φαρμάκων»).

Τα υπερβολικά και επιπρόσθετα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) δεν συμβάλλουν στην παραγωγή πραγματικής φαρμακοϊατρικής καινοτομίας με γνώμονα τις ανάγκες, ενώ επίσης καθυστερούν τον ανταγωνισμό από γενόσημα προϊόντα, κάτι που οδηγεί σε υψηλές τιμές φαρμάκων τις οποίες τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας δυσκολεύονται να πληρώσουν σήμερα. Πρόκειται για ένα ζήτημα που απαιτεί επείγουσα πολιτική δράση.

Όπως περιγράφεται στο άρθρο 39 του προαναφερόμενου σχεδίου συμπερασμάτων του Συμβουλίου, είναι ύψιστης σημασίας η ανάγκη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξάγει μια εις βάθος ανεξάρτητη αξιολόγηση της επίπτωσης χρήσης κινήτρων με γνώμωνα τα πνευματικά δικαιώματα στην ιατρική καινοτομία και στην οικονομική προσιτότητα των θεραπειών.

Στις 17 Ιουνίου, οι υπουργοί Υγείας της ΕΕ θα πρέπει να υπογράψουν ουσιαστικά συμπεράσματα του Συμβουλίου και να μην επιτρέψουν τα στενά εμπορικά και πολιτικά συμφέροντα να υπονομεύσουν τις ανάγκες της δημόσιας υγείας.

Καλούμε τους αντιπροσώπους μας να λάβουν υπόψη τους τους πολίτες τους, το μέλλον των συστημάτων υγείας, καθώς και το γενικό δημόσιο συμφέρον.

Βλέπε επίσης, τη δήλωση της κοινωνίας των πολιτών, της 18ης Απριλίου, το 2016.

 

Συνυπογράφουν:

 1. AIDES (Γαλλία)
 2. ARAS – Asociatia Romana Anti-SIDA
 3. Berne Declaration
 4. BUKO Pharma-Kampagne (Γερμανία)
 5. Coalition PLUS: Coalition Internationale Sida
 6. Commons Network
 7. ΕΚΠΟΙΖΩ – Ένωση Καταναλωτών “Η Ποιότητα της Ζωής”
 8. European AIDS Treatment Group
 9. European Public Health Alliance (EPHA)
 10. Global Health Advocates (GHA)
 11. Health Action International (HAI)
 12. Health Projects for Latvia
 13. International Society of Drug Bulletins (ISDB)
 14. Knowledge Ecology International (KEI) Europe
 15. Médecins du Monde – Doctors of the World International Network
 16. Médecins Sans Frontières – Access Campaign
 17. Medicines in Europe Forum (MiEF)
 18. No Gracias (Ισπανία)
 19. PRAKSIS (Ελλάδα)
 20. Salud por Derecho (Ισπανία)
 21. STOPAIDS (Ηνωμένο Βασίλειο)
 22. Transparency International, Pharmaceuticals & Healthcare Programme
 23. Ukrainian Network of People Living with HIV/AIDS
 24. Universities Allied for Essential Medicines – Europe
 25. WEMOS Foundation

Κατεβασε την Κοινη Δηλωση