23 Νοεμβρίου 2016

Σημαντικές ελλείψεις σε φάρμακα και εμβόλια καταγγέλει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος με χθεσινή ανακοίνωσή του.
Οι μειωμένες ποσότητες φαρμάκων που διαθέτουν οι φαρμακευτικές εταιρείες στην ελληνική αγορά, ποσότητες που δεν φτάνουν να καλύψουν τη ζήτηση, είναι η βάση του προβλήματος το οποίο επιτείνεται από τις παράλληλες εξαγωγές που κάνουν οι φαρμακαποθήκες σε αγορές που είναι πιο κερδοφόρες αλλά και από τις μεγάλες προκαταβολές που ζητούν οι φαρμακευτικές εταιρείες στις οποίες τα περισσότερα ιδιωτικά φαρμακεία δεν μπορύν να ανταποκριθούν. Παράλληλα, ειδικά για τα εμβόλια, οι ελλείψεις καταγράφονται διαρκώς τα τελευταία δύο χρόνια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς τα δύο εργοστάσια που τα παράγουν δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη ζήτηση.
«Η πρόσφατη εγκύκλιος του ΕΟΦ για απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών όσον αφορά κυρίως τα εμβόλια είναι μεν ένα μέτρο προς την σωστή κατεύθυνση , αλλά το πρόβλημα ξεκινά από την μη έγκαιρη διασταύρωση των ποσοτήτων που εισάγουν και που διαθέτουν οι εταιρείες στην ελληνική αγορά», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Κωνσταντίνος Λουράντος.
«Οι ανεξέλεγκτες παράλληλες εξαγωγές επιτείνουν , το όποιο πρόβλημα υπάρχει στην ελληνική αγορά», συμπληρώνει ο κ. Λουράντος.
Όπως αναφέρει και ο αντιπρόεδρος του ΠΦΣ κ Δαγρές, τα προβλήματα έχουν τη βάση τους στο υπάρχον μοντέλο όπου οι εταιρείες δρουν με γνώμονα την κερδοφορία και όχι τη δημόσια υγεία. «Η Ελλάδα παραμένει μια επισφαλής χώρα και οι εταιρείες δεν θέλουν να κάνουν άνοιγμα με πιστώσεις για να προστατεύσουν την κερδοφορία τους». Επιπλέον, αναφέρεται στην σοβαρή στρέβλωση που δημιουργεί η κατάχρηση των πατεντών και των μονοπωλίων των φαρμάκων παγκοσμίως, κάτι που συμβάλει σημαντικά στο να υπάρχουν και να εντείνονται οι ελλείψεις.