14 Σεπτεμβρίου 2016

 

Δόθηκε στη δημοσιότητα η τελική αναφορά της Υψηλού Επιπέδου Επιτροπής για την Πρόσβαση στα Φάρμακα των Ηνωμένων Εθνών. Προηγήθηκαν διεργασίες πολλών μηνών και δύο μεγάλες συναντήσεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών (Λονδίνο – Γιοχάνσμπουργκ) όπου συζητήθηκαν περισσότερες από 180 προτάσεις. Η αναφορά περιλαμβάνει συμπεράσματα για την πρόσβαση και την καινοτόμία σε τεχνολογίες υγείας, για την νομολογία που αφορά πνευματική ιδιοκτησία και την πρόσβαση, για τη δημιουργία νέων κινήτρων στην έρευνα και την ανάπτυξη τεχνολογιών υγείας καθώς και για ζητήματα διακυβέρνησης, διαφάνειας και λογοδοσίας όσον αφορά τα υπάρχοντα μοντέλα και προτάσεις αλλαγών και βελτίωσης.

Μεταξύ άλλων η ανφορά συστήνει:

  • Την έναρξη διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων με στόχο ένα διεθνές Σύμφωνο για την Έρευνα και Ανάπτυξη, το οποίο θα αποσυνδέει το κόστος της καινοτομίας από την τιμολόγηση
  • Την διαπραγμάτευση ενός Κώδικα Αρχών που θα ενστερνιστούν όλοι οι συμμέτοχοι στην Έρευνα και Ανάπτυξη, ο οποίος θα διασφαλίζει πως η καινοτομία θα παρέχει τεχνολογίες υγείας προσιτές και προσβάσιμες
  • Να απαιτείται διαφάνεια από όλους τους συμμέτοχους στην Έρευνα και Ανάπτυξη, ειδικά όσον αφορά το κόστος της Ε & Α
  • Να διασφαλίζεται η επιστροφή προς όφελος του δημοσίου των δημόσιων συνεισφορών στην Έρευνα και Ανάπτυξη

 

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΕΓΡΑΨΕ Η PRAKSIS