11 Σεπτεμβρίου 2017,

H PRAKSIS μαζί με περισσότερες από 30 οργανώσεις συνυπογράφει ανοιχτή επιστολή της εκστρατείας MSF Access των Γιατρών Χωρίς Σύνορα:

ανοικτή επιστολή και ανοικτή αίτηση, τριάντα τρεις οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταργήσει τον μηχανισμό συμπληρωματικών πιστοποιητικών προστασίας (ΣΠΠ) και να σταματήσει να ενθαρρύνει τη συμπερίληψη των ΣΠΠ – ή παρόμοιων μηχανισμών, όπως οι επεκτάσεις στους όρους των πατεντών- στις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με άλλες χώρες.

Τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας επεκτείνουν και διευρύνουν τα ισχύοντα μονοπώλια των φαρμακευτικών εταιρειών. Ως εκ τούτου, τα ΣΠΠ οδηγούν σε υψηλότερες τιμές φαρμάκων εμποδίζοντας τον ανταγωνισμό των γενοσήμων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και παρατείνοντας τα μονοπώλια των φαρμακευτικών εταιρειών παραγωγής των πρωτοτύπων.

Τα ΣΠΠ εισήχθησαν αρχικά -και εν μέρει δικαιολογημένα- με βάση την ανησυχία των φαρμακευτικών εταιρειών ότι δεν τους δινόταν μια δίκαιη ευκαιρία να ανακτήσουν τις επενδύσεις τους στην έρευνα και την ανάπτυξη (Ε&Α). Ωστόσο, τα ΣΠΠ είναι αντιπαραγωγικά όσον αφορά την τόνωση της καινοτομίας. Δημιουργούν κίνητρα για τις εταιρείες να επικεντρωθούν στην παράταση των μονοπωλίων μέσω αμφιλεγόμενων στρατηγικών «αειθαλών φαρμάκων», συμπεριλαμβανομένης της υποβολής πολλαπλών πατεντών και της επιδίωξης παράτασης των όρων ευρεσιτεχνίας για το ίδιο φάρμακο. Τα ΣΠΠ δεν δημιουργούν κίνητρα για καινοτομία, τα οποία θα στόχευαν σε ανεκπλήρωτες ανάγκες της δημόσιας υγείας. Αντιθέτως, ενισχύουν δυσανάλογα τα εμπορικά συμφέροντα και ενθαρρύνουν τις φαρμακευτικές εταιρείες να δώσουν προτεραιότητα στην Ε&Α μόνο σε κερδοφόρες αγορές.

Οι υψηλές τιμές ζωτικών φαρμάκων έχουν γίνει μια παγκόσμια πρόκληση, τόσο στην Ευρώπη όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Η παρατεταμένη αποκλειστικότητα στις αγορές μέσω των ΣΠΠ έχει επιτρέψει στις εταιρείες να χρεώνουν τιμές που δεν είναι προσιτές, όπως αποδεικνύεται – λεπτομερώς και με συγκεκριμένα παραδείγματα – στο πλήρες κείμενο υποβολής.

 

Δες επίσης: Σύντομο σημείωμα για τα ΣΠΠ (στα αγγλικά)

Πηγή: MSF Access